Bilirkişilik Temel Eğitimi


03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren “Bilirkişilik Yönetmeliği"yle, bilirkişilik yapacak kişilerin “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmeliğin 30. maddesinin birinci fıkrasına göre; Bilirkişilik Temel Eğitimi’ne, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler katılabilirler. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara Bilirkişilik Temel Eğitimi’ni tamamladıklarına dair “Katılım Belgesi” verilecektir. Bilirkişilik Temel Eğitimi’ne katılarak belge sahibi olan kişiler, bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, almış oldukları sertifika ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.