Uygulamalarımız

ÜCRET YÖNETİMİ

Amacımız,
 • Uygun ücret sistem ve uygulamalarıyla çalışanların daha verimli olma konusunda motive edilmesi,
 • Üniversitemize uygun yetkinlikte çalışanların kazanılması ve var olan çalışanların devamlılığının sağlanmasıdır.
 
  Performans esas alınarak bir üst unvana terfi söz konusu olduğunda aylık brüt taban ücretler de değişmektedir. Personelin ücret artışı; performans, enflasyon ve piyasa koşulları gözetilerek yılda bir kez Eylül ayında değerlendirilmektedir

Çalışanlarımıza sağlanan  Ek Faydalar,
 • Yabancı dil sertifikası ibrazına istinaden ek ücret(Sadece İdari Personel),
 • Üniversitemiz sağlık ofisleri,
 • Anlaşmalı kurumlar da indirim olanağı
 • Üniversitemiz de eğitim için personel indirimi, üniversitenin kadrolu akademik ve idari personeli ile eş ve çocuklarına indirim sağlanmaktadır.

Bir diğer yan haklarımız,
Görevi gereği sağlanan yan haklardır. Bunlar;
 • Cep telefonu hattı
 • Araç tahsisi
 • Yemek fişi

PERFORMANS YÖNETİMİ

Akademik personelin performans değerlendirmesi yüksek öğretim mevzuatı doğrultusunda ADEK tarafından yapılmaktadır.
 • Üniversitemiz idari personeli  için yetkinlik bazlı bir performans değerlendirmesi uygulanmaktadır.
 • Performans değerlendirme, ara dönem gözden geçirme ve performans değerlendirme dönemlerinden oluşur ve her yıl Ocak-Temmuz dönemini kapsayacak şekilde uygulanmaktadır.
 • Performans değerlendirme çıktıları eğitim,  kariyer planlaması ve ücret yönetimin de dikkate alınmaktadır.